Proč je důležité neutrální postavení páteře a pánve ?

 1. Protože zajišťuje vzpřímené držení těla.
 2. Protože je schopno lepší aktivaci svalů a tím lépe reagovat na změnu polohy těla.
 3. Protože tělo si snadněji zajistí statiku tzn. rovnováhu, např. stoj na jedné noze.
 4. Protože tělo snadněji zajistí dynamiku např. úkrok do strany.
 5. Protože zapojí do činnosti hluboké posturální svaly páteře.
 6. Protože umožní správné dýchání do oblasti beder.
 7. Protože zlepší vnímání svých pocitů v těle.
 8. Protože dojde k posílení pánevního dna a tím ke zpevnění spodní části velkého svalu hýžďového.
 9. Protože dojde ke zlepšení sexuálního prožitku.
 10. Protože neutrální pozice zpevní příčný sval břišní – m.transversus a můžeme předejít inkontinenci.
 11. Protože může být snažší porod.
 12. Protože může zlepšit otěhotnění.
 13. Protože může předejít hemeroidům.
 14. Protože může předejít u žen k výhřezu vnitřních pohlavních orgánů.
 15. Protože zajišťuje správné postavení kyčlí.
 16. Protože zlepší vnímání očí.
 17. Protože zlepší rotační pohyby hlavy.
 18. Protože zlepší sluchové vnímání při orientaci v prostoru.
 19. Protože zlepší řídící funkci CNS (mozku a míchy).
 20. Protože předejde nadměrnému psychickému zatížení.
 21. Protože předchází oslabování životně důležitých funkcích ve stáří.
 22. Protože zajišťuje větší svalovou sílu, tzn. sval se aktivuje dříve než daný pohyb nastane.
 23. Protože umožňuje správný plynulý a kontrolovaný pohyb.
 24. Protože předchází svalovým dysbalancím.
 25. Protože zlepší správnou chůzi.
 26. Protože zajistí správné držení těla v sedu.
 27. Protože předejde nadměrnému přetížení v bederní oblasti páteře.
 28. Protože předejde nadměrnému přetížení ramen.
 29. Protože předejde nadměrnému přetížení trapezu.
 30. Protože předchází utlačování meziobratlových plotének.
 31. Protože zvětší pohyblivost lopatky.
 32. Protože může oddálit u mužů problémy s prostatou.
 33. Protože může zlepšit zavinutí dělohy po porodu.
 34. Protože může zpříjemnit průběh těhotenství.
 35. Protože může odstranit dlouhodobé bolesti ramen.
 36. Protože může prodloužit život.
 37. Protože může zlepšit správný nášlap chodidla.
 38. Protože umožní lidem správně nosit těžké věci.
 39. Protože umožní lidem správně zvedat těžké věci.
 40. Protože umožní  se správně sklánět pro těžké věci.
 41. Protože naučí správně vstávat z polohy v leže.
 42. Protože naučí správně stát.
 43. Protože se lidé naučí správně stolovat.
 44. Protože se zvětší prožitek z tance.
 45. Protože se zrychlí práce svalů.
 46. Protože se budeme cítit jako by jsme vyrostli.
 47. Protože se nám zvětší rozsah pohybu.
 48. Protože se nám zefektivní používání svalů.
 49. Protože tím dojde k uvědomění si svalů pánevního dna.
 50. Protože si  tím posílíme řitní svěrač.
 51. Protože se nám může zlepšit trávení.
 52. Protože se nám zlepší kontrola nad svým tělem.
 53. Protože se nám zlepší vnímání  a uvědomování svých pocitů.
 54. Protože si budeme moct lépe uvědomovat pohyb pánví.
 55. Protože dojde více k zapojení do činnosti hlubokých svalů břicha.
 56. Protože můžeme odstranit přetěžování hrudníku.
 57. Protože budeme moci více zapojit do činnosti lopatkové svaly.
 58. Protože předejdeme únavě svalů.
 59. Protože můžeme pozorovat zlepšení prostorového vnímání.
 60. Protože umožní správné dýchání a tím lepší okysličování svalů.
 61. Protože tím můžeme dosáhnout ve sportu lepších výsledků.
 62. Protože může ovlivnit lepší vyprazdňování.
 63. Protože může u žen upravit menstruaci.
 64. Protože zajistí správný pohyb paže při česání.
 65. Protože zajistí správné pokynutí ruky.
 66. Protože tímto nastavením udrží déle energii v těle.
 67. Protože zacvičí správnou abdukci nohy.
 68. Protože zacvičí správnou addukci nohy.
 69. Protože zacvičí správnou abdukci paže.
 70. Protože zlepší uklánění se do stran.
 71. Protože umožní správný klek.
 72. Protože zapojí správné svalové skupiny při kliku.
 73. Protože naučí si správně lehat na zem na záda.
 74. Protože naučí správné otáčení z lehu na zádech.
 75. Protože naučí správné vstávání z postele.
 76. Protože zapojí správné svaly při zvedání nohou.
 77. Protože zapojí správné svaly při upažení horních končetin.
 78. Protože zapojí správné svaly při předpažení horních končetin.
 79. Protože umožní správný pohyb při rotaci paží.
 80. Protože umožní správný pohyb při rotaci trupu.
 81. Protože uvede do správné polohy postavení kolena.
 82. Protože se přestanou přetěžovat kyčle.
 83. Protože předejde plochému chodidlu.
 84. Protože umožní správné postavení šlapky.
 85. Protože předejde vtáčení ramen dopředu.
 86. Protože je možné předejít operaci karpálního tunelu.
 87. Protože zlepší rozvádění živin v těle.
 88. Protože může zajistit správnou funkci lymfatického systému.
 89. Protože může zlepšit vbočený palec (halux) na noze.
 90. Protože může spravit příčně plochou nohu.
 91. Protože si lépe uvědomíme co jsou to aktivní svaly.
 92. Protože vede k přesnosti vykonání cviku.
 93. Protože nepřetěžuje meziobratlové ploténky.
 94. Protože kontroluje daný pohyb během cviku.
 95. Protože umožní dodání výživových látek do kostí a svalů.
 96. Protože umožní správnou funkci bránice.
 97. Protože uvolní oblast bederní páteře.
 98. Protože nezatíží oblast hrudní páteře.
 99. Protože dochází k plynulejšímu pohybu.
 100. Protože přináší úlevu od bolesti páteře.
 101. Protože může předejít k vyhřeznutí meziobratlových plotének.
 102. Protože si lépe uvědomíme střed svého těla.
 103. Protože si zlepšíme stabilitu těla během daného cviku.
 104. Protože budeme mít rychlejší koncentraci po celou dobu trvání cvičební lekce.
 105. Protože budeme moci vykonat i obtížnější cviky.
 106. Protože budeme mít větší kontrolu nad prováděním daného cviku.
 107. Protože budeme mít větší koordinaci (souhru jednotlivých svalů).
 108. Protože budeme mít menší napětí sekundárních (pomocných) svalů.
 109. Protože budeme mít rychlejší rozvoj k dokonalejším pohybovým programům.
 110. Protože budeme mít možnost zaměřit se na jemnější detaily.
 111. Protože budeme mít přesný způsob provádění dané činnosti.
 112. Protože bude docházet k pochopení cíle cviku.
 113. Protože si zlepšíme přesnost cviků.
 114. Protože si zlepšíme koncentraci na daný cvik.
 115. Protože budeme mít delší výdrž při daném cviku.
 116. Protože si detailněji uvědomíme práci svalů.
 117. Protože si detailněji uvědomíme dýchání do beder.
 118. Protože si můžeme spravit hyperkyfotické držení bederní páteře.
 119. Protože si můžeme spravit hyperlordotické držení bederní páteře.
 120. Protože si můžeme spravit hyperkyfózu hrudní páteře.
 121. Protože si nebudeme přetěžovat  spodní část hrudní páteře.
 122. Protože si můžeme zlepšit plochá záda mezi lopatkami.
 123. Protože si můžeme spravit odstáté lopatky.
 124. Protože si můžeme zmenšit přehnaně vystrčený zadek.
 125. Protože více použijeme soustředěnou energii.
 126. Protože použijeme současně fyzickou i duševní kondici.
 127. Protože budeme mít více radost z každého vykonaného pohybu.
 128. Protože budeme mít více užitku z každého pohybu.
 129. Protože více porozumíme anatomii.
 130. Protože více porozumíme fyziologii.
 131. Protože se možná zlepšíme v atletickém výkonu.
 132. Protože se možná zlepšíme v pracovním nasazení.
 133. Protože se možná zlepší výsledky fotbalistům.
 134. Protože se možná zlepší výsledky plavcům.
 135. Protože se zlepší skoliotické držení páteře.
 136. Protože se může stále zlepšovat uvědomování si těla v neutrální pozici.
 137. Protože předejdeme natažení vazů.
 138. Protože si zlepšíme koncentraci ve svém životě.
 139. Protože si zlepšíme koncentraci na učení.
 140. Protože si zlepšíme vytvarování svalů.
 141. Protože si zlepšíme své smysly.
 142. Protože si zlepšíme využití energie při běžných domácích činnostech.
 143. Protože si zlepšíme soustředění zvlášť na spodní polovinu a zvlášť na horní polovinu těla
 144. Protože přispívá pro urychlení rekonvalescence po úrazech.
 145. Protože zmírní stres.
 146. Protože tak tělo lépe rozloží svou tělesnou váhu.
 147. Protože tak tělo lépe rozloží svou tělesnou výšku.
 148. Protože se zlepší odstranění škodlivých látek z těla.
 149. Protože se zlepší odstranění oxidu uhličitého ze svalů.
 150. Protože se zlepší výměna kyslíku a oxidu uhličitého mezi kapilárními krevními a tkáňovými buňkami.
 151. Protože může pomoci při zadržování dechu.
 152. Protože může zabránit rozestupu břišní stěny (diastázy).
 153. Protože může umožnit častější ejakulaci u mužů.
 154. Protože může ulevit bolesti při hemeroidech.
 155. Protože se můžeme dožít vysokého věku ve zdraví.
 156. Protože může oddálit bolesti ve vyšším věku.
 157. Protože můžeme lépe zvládnout alkoholové stavy.
 158. Protože nebudeme tak moc přetěžovat třísla.
 159. Protože budeme vykonávat ladnější pohyb.
 160. Protože si budeme lépe uvědomovat svou levou polovinu těla.
 161. Protože se nám může zlepšit vyprazdňování.
 162. Protože se zlepší rozložení sil při fyzické práci.
 163. Protože zvládneme lépe techniku plavání.
 164. Protože lépe zvládneme techniku badbingtonu.
 165. Protože lépe zvládneme techniku tenisu.
 166. Protože lépe zvládneme techniku golfu.
 167. Protože lépe zvládneme stres.
 168. Protože můžeme zmírnit nadváhu.
 169. Protože můžeme předejít stavu migrény.
 170. Protože si zvýšíme sebedůvěru.
 171. Protože dá průchod pozitivním myšlenkám.
 172. Protože si budeme sami sebe více vážit.
 173. Protože předejdeme opakovanému zranění.
 174. Protože zmírníme chronické bolesti zad.
 175. Protože zlepšíme kontrolu nad svým tělem.
 176. Protože budeme kolem sebe šířit dobrou náladu.
 177. Protože si častým držením těla v neutrální poloze zautomatizujeme správné držení těla.
 178. Protože si začneme lépe své tělo uvědomovat.
 179. Protože zvládneme i náročnější techniky cvičení.
 180. Protože po pravidelnosti neutrálního postavení zvládneme zapojení břišních svalů v celé jejich délce.
 181. Protože poskytne ochranu vazů při cvičení.
 182. Protože lépe ochrání vnitřní orgány.
 183. Protože se naučíme používat jen ten sval, který chceme zapojit.
 184. Protože naučí se řídit pocity těla.
 185. Protože stále trénuje mozek.
 186. Protože se zlepší všímání si okolí.
 187. Protože se zlepší vnímání ostatních lidí.
 188. Protože se zlepší vnímání změn v okolí.
 189. Protože se zlepší vnější vzhled.
 190. Protože budeme mít pocit nového těla.
 191. Protože správně zapojíme multifidus – hluboké vzpřimovače páteře
 192. Protože může zlepšit zdravotní stavu kardiaků.
 193. Protože může zlepšit zdravotní stav diabetiků.
 194. Protože může zmírnit hypermobilitu.
 195. Protože může zmírnit hyperaktivitu.
 196. Protože může zmírnit bolestivost kostrče.
 197. Protože pochopí metodiku pilatesu.
 198. Protože může předejít vadnému držení těla u dětí.
 199. Protože může zmírnit bolesti zad u dětí, které rychle vyrostou.
 200. Protože může mít dobrý vliv na psychiku u dětí.
 201. Protože může lépe zvládnout bolesti hlavy.
 202. Protože bederní páteř je v přirozené lordóze
 203. Protože je tak oporou a vytváří rovnováhu pro obratle, svaly, kouby, tkáně a vazy
 204. Protože je tělo v rovnováze a ve své nejsilnější pozici.
 205. Protože je tak výkonnost těla maximální a napětí minimální.