• skupinová lekce trvá 60 minut
 • abych mohla zkontrolovat každého klienta, je kapacita skupinové lekce maximálně 10 osob
 • lekce se cvičí bez bot
 • skupinové lekce jsou určeny pro všechny, kteří si chtějí zacvičit pod odborným vedením
 • všechny skupinové lekce jsou zaměřeny na posílení a uvolnění hlubokého stabilizačního svalového systému
 • skupinová lekce zdravotního pilatesu je prakticky pro všechny, které zajímá pilates, a pro ty kdo chtějí nové prožitky při cvičení
 • je jak pro začátečníky, tak pro pohybově omezenější cvičence
 • zdravotní pilates je zaměřen na provedení jednotlivých cviků tak, aby se správně a funkčně zapojily všechny důležité svalové skupiny, jako jsou svaly pánevního dna, příčný břišní sval – transversus, hluboké svaly páteře a svaly horní a dolní končetiny

Co byste měli o pilatesu vědět?

 • pilates je cvičení, keré kombinuje protahování s posilováním a spolu se správným dýcháním obnovuje rovnováhu svalově kosterního systému
 • pilates není jen o cvičení
 • můžete si zvýšit fyzickou sílu, koordinaci, ale také zmírnit stres, zlepšit duševní koncentraci
 • pilates není jen o dosažení cíle – zvládnout nejnáročnější formu cviku, ale je cestou, tzn., že jde o to, zařadit správný funkční pohyb do běžného života
 • pilates není jen o tom, jak vypadáme a cítíme se dnes, ale o tom, jak funkční budeme za dvacet let a více
 • pilates je o aktivním držení těla a o správném vysílání impulsů z mozku do těla
 • pilates vás naučí věnovat se více sami sobě, uvědomit si nevhodné pohybové návyky (stereotypy), které jsou hlavní příčinou svalových dysbalancí
 • Pilatesova metoda je určena pro širokou veřejnost, věk je neomezen, je pro umělce, tanečníky, sportovce i doktory, mohou přijít lidé i s chronickou bolestí zad, lidé trpící nadváhou, lidé s opakovým svalovým zraněním, lidé trpící stresem, lidé se zájmem o prevenci osteoporózy, inkontinence a pro všechny, kteří ještě necvičili

Stereotypy, kterých byste se měli vyvarovat:

 • stání s propnutými koleny (zamčenými) – zvětšujete si bederní lordózu, utlačujete meziobratlové ploténky, přepínáte kolenní vazy – což vede k uvolněnosti kolenního kloubu
 • stání s uvolněným břichem a vystrčeným zadkem
 • stání na jedné noze – přetěžují se kyčelní klouby a mění se postavení páteře a pánve
 • sezení jen na jedné sedací kosti, vystrčená žebra, vysunutá brada dopředu, ramena zvednutá nahoru
 • lehání a vstávání přes záda
 • povrchové dýchání

Co byste se měli naučit v pilatesu ?

 • neutrální postavení pánve – v lehu na zádech, ve stoji, v sedu, v lehu na břiše, na boku i na čtyřech
 • anteverzi a retroverzi pánve
 • zvedání lopatek nahoru (elevace) a dolů (deprese)
 • odtahování lopatek od sebe je abdukce (protrakce) a přitahování lopatek k sobě k páteři je addukce (retrakce)
 • správnému dýchání
 • správné chůzi
 • správnému postavení páteře

Co potřebujete k zvládnutí pilatesu?

 • koncentraci, pozornost a soustředění
 • udržet si duševní koncentraci po celou dobu trvání lekce
 • uvědomit si střed a těžiště těla (vnitřní rovnováha)
 • stálé pravidelné opakování si cviků doma – jedině tak, můžete rozvíjet svoji sílu a pohyblivost svalů a umožnit tak rozvoj dokonalejším pohybovým návykům
 • uvědomování si cviků a svoji kontrolu

 

KDE SE CVIČÍ ?  Brněnská 34, Prostějov

KDY: každé pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, neděle

V KOLIK: v pondělí 17:30 – mírně pokročilí začátečníci, v 18:45 – Spirals, v úterý v 16:15 začátečníci, v 17:30 – mírně pokročilí začátečníci, v 18:45 – mírně pokročilí, ve středu v 8:00 – mírně pokročilí začátečníci, v 9:15 – senioři,  v 17:30 – mírně pokročilí začátečníci, 18:45 – mírně pokročilí začátečníci, ve čtvrtek v 16:15 – začátečníci,  v 17:30 – mírně pokročilí začátečníci, v 18:45 – mírně pokročilí začátečníci a v neděli v 18:45 – muži